Instrument de prova

Estació de proves Dalian
Prova de duresa
Prova de soroll i vibracions
Gage de pressió
Prova PT 
Estació de proves de Shenyang
Estació de prova de Shijiazhuang
Espectròmetre
Prova de tempreature
Detecció d'errors per ultrasons
Espectròmetre XRF
Escàner 3D